Scroll down to see more info

Keep me updated about the next steps of culture.fashion

 
 

Culture.Fashion is een open, waardengedreven netwerk van gelijkgestemden die samen willen werken aan toekomstbestendige modesector in Nederland.

De ongelooflijke omloopsnelheid van kleding, buitengewone verspilling van materialen, wereldwijd transport van grondstoffen en producten, erbarmelijke arbeidsomstandigheden en desastreuze gevolgen voor het klimaat moeten veranderen. Wereldwijd groeit het draagvlak voor de noodzakelijke verandering, transparantie en meer samenwerking die een breed scala aan mode-waarden oplevert: financiële en ecologische gecombineerd met sociale en culturele.

Met Culture.Fashion worden verschillende partijen samengebracht, nieuwe lokale initiatieven gestart, wordt een cultuur van samenwerking gestimuleerd, worden instrumenten aangereikt om het Nederlandse mode-landschap voor het voetlicht te brengen en wordt de toekomst van mode in Nederland in 2050 verkend en vormgegeven in verschillende werkgroepen.

Deze werkgroepen geven inhoud en richting aan het Culture.Fashion-programma en spelen een essentiële rol in het in kaart brengen, betrekken van andere partijen en het operationaliseren van deze vijf waarden die het fundament vormen van Culture.Fashion:

ONZE WAARDEN

1. Samenwerken door kennisdeling
Leren van en met elkaar. Bestaand en nieuw werk verbinden. Krachten bundelen.
2. Interdisciplinariteit & inclusiviteit
Het omarmen/waarderen en implementeren van verschillende disciplines, vakgebieden, specialismen / expertises, culturen, tradities, perspectieven en opvattingen.
3. Eerlijk & Transparant
Ethische productieprocessen. Transparantie met betrekking tot problemen en uitdagingen. Delen van informatie, bevindingen en netwerken.
4. Duurzame netwerken: wereldwijd en lokaal
Het promoten van lokale productie en wereldwijde verbondenheid. Bijdragen aan de ontwikkeling van regeneratieve steden en een circulaire economie in 2050.
5. Samenwerkingsnetwerk: jij in het netwerk.
Duurzame verbintenissen met andere spelers in de (lokale) keten en in het Culture.Fashion netwerk.


Gedurende het programma wordt de impact van het programma en onze manier van samenwerken gemonitord en geëvalueerd: worden de waarden gerealiseerd, zowel in het werkveld als met elkaar?
Word deel van dit waardengedreven netwerk en werk mee aan de toekomst van mode in Nederland!