Over het project

De snelle omloopsnelheid van kleding, buitengewone verspilling van materialen, het wereldwijde transport van grondstoffen en producten, de erbarmelijke arbeidsomstandigheden en desastreuze gevolgen voor het klimaat moeten veranderen. Wereldwijd groeit het draagvlak voor noodzakelijke verandering, transparantie en meer samenwerking die een breed scala aan mode-waarden oplevert: financiële en ecologische waarden, gecombineerd met sociale en culturele waarden. .

Met Culture.Fashion hebben wij gebouwd en bouwen wij nog steeds aan een open mode-, kleding- en textielnetwerk waarbij het verbinden en zichtbaar maken van verschillende spelers en samenwerkingen op basis van vijf gedeelde waarden, centraal staat. Wij staan voor een toekomstbestendig Nederlands modelandschap waarin verschillende partijen worden samengebracht, nieuwe lokale initiatieven worden gestart, een cultuur van samenwerking wordt gestimuleerd, instrumenten worden aangereikt om het Nederlandse mode-landschap voor het voetlicht te brengen en de toekomst van mode in Nederland in 2050 wordt verkend en vormgegeven middels verschillende werkgroepen.

Momenteel geven verschillende werkgroepen inhoud en richting aan Culture.Fashion en spelen een essentiële rol bij het identificeren en betrekken van andere partijen. De werkgroepen: Narratief & Media, Kartering, Activiteiten, Analyse en Coördinatie.

Sluit je aan bij deze beweging

Om deel uit te maken van culture.fashion kun je je aanmelden door een profiel aan te maken en lid te worden als organisatie. Binnen deze aanmelding wordt gevraagd hoe binnen de organisatie de vijf waarden in de praktijk worden gebracht, of worden nagestreefd. De antwoorden worden geëvalueerd door drie te selecteren peer-organisaties die al lid zijn van het netwerk. Zij zijn tevens je eerste aanspreekpunt bij vragen tijdens het aanmeldingsproces. Foute antwoorden zijn er niet, we leren van en met elkaar! We zijn gezamenlijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle leden van het netwerk de gedeelde waarden naleven en uitdragen.

Join with your organisation today
 • Media & Narrative

  De werkgroep Narratief en Media werkt aan een gezamenlijk gedragen, waardengedreven verhaal over een toekomstbestendige mode in Nederland. De werkgroep geeft vorm en inhoud aan de vijf gedeelde waarden, op een onderzoekende en bevragende manier. Vervolgens wordt door verhalen, achtergrondinformatie, individuele en kleine berichten gezicht gegeven aan dit netwerk, worden organisaties uit genodigd en samenwerking gestimuleerd.

 • Activities

  De werkgroep Activiteiten richt zich op het in kaart brengen van en het verbinden met activiteiten die de doelen van dit netwerk ondersteunen. Rondom een aantal thema’s gerelateerd aan de waarden van dit netwerk wordt er middels een plug-in model aansluiting gezocht met bestaande mode-programma’s.

 • Mapping

  De werkgroep Mapping werkt aan de creatie van het platform en een beter begrip van de aard van het netwerk. Zij leggen de basis voor de infrastructuur en reiken de structuur en gereedschappen aan die de groei van het waardengedreven netwerk ondersteunen, op basis van een peer-to-peer systeem. Daarnaast kijkt deze groep naar het visualiseren en uitlichten van opkomende groep en sub-netwerken.

 • Analyse

  De werkgroep Analyse werkt enerzijds aan het mogelijk maken van onderzoek naar de eerste resultaten en effecten van Culture.Fashion. Anderzijds evalueren we de samenwerking binnen het netwerk: hoe functioneert het proces, de organisatie?

 • Coordination

  Coördinatie richt zich op de verdere ontwikkeling en implementatie van een sociocratisch samenwerkingsmodel en een methodologie voor dit groeiend, waardengedreven netwerk. Samen met de referenten werkt coördinatie aan een samenhangende, gedragen visie op basis van de ideeën die worden aangedragen door de werkgroepen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verkennen van verschillende mogelijkheden om dit netwerk te verduurzamen.

Organisations that started it

In 2018, Culture.Fashion started as a project supported by the (Dutch) Ministry of Education, Culture and Science, by bringing together a broad and varied group of individuals and organisations that formulated needs, values and aims for the dutch sector as a collective.

The project was initially carried by the wide range of organisation presented in the logos below; where FASHIONCLASH, MAFB, M-ODE, State of Fashion and Waag's TextileLab have coordinating roles for each of the working groups, and have been working all together to create the space and dynamics for this network to keep growing.

Organisation logos that started this project